Łódź - Łódź-Polesie

Kody pocztowe dla lokalizacji Łódź - Łódź-Polesie.

kod pocztowymiejscowośćul.gminapowiatnr.województwo
90-539Łódź - Łódź-Polesieul. Żwirki Franciszka - Kapitana Pilota Franciszka ŻwirkiŁódźŁódź

17-DK(n), 36-DK(p)

łódzkie
90-528Łódź - Łódź-Polesieul. Żwirki Franciszka - Kapitana Pilota Franciszka ŻwirkiŁódźŁódź

7-15(n), 22-34(p)

łódzkie
94-126Łódź - Łódź-Polesieul. ŻużlowaŁódźŁódźłódzkie
94-413Łódź - Łódź-Polesieul. ŻurawinowaŁódźŁódźłódzkie
94-025Łódź - Łódź-Polesieul. Żubrowej JoannyŁódźŁódźłódzkie
94-255Łódź - Łódź-Polesieul. ŻołnierskaŁódźŁódźłódzkie
94-250Łódź - Łódź-Polesieul. ŻniwnaŁódźŁódźłódzkie
90-542Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

115-117a(n)

łódzkie
90-543Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

104-116(p)

łódzkie
90-549Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

101-113(n)

łódzkie
90-550Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

86-102(p)

łódzkie
90-502Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

64-84(p), 83-99(n)

łódzkie
90-625Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

51-81(n)

łódzkie
90-626Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

36-62(p)

łódzkie
90-624Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

35-49(n)

łódzkie
90-737Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

22-34(p)

łódzkie
90-736Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

21-33(n)

łódzkie
90-711Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

9-19(n), 12-20(p)

łódzkie
90-710Łódź - Łódź-Polesieul. Żeromskiego StefanaŁódźŁódź

1-7(n), 2-10(p)

łódzkie
90-644Łódź - Łódź-Polesieul. Żeligowskiego Lucjana - Generała Lucjana ŻeligowskiegoŁódźŁódź

31-DK(n), 38-DK(p)

łódzkie
90-643Łódź - Łódź-Polesieul. Żeligowskiego Lucjana - Generała Lucjana ŻeligowskiegoŁódźŁódź

21-29(n), 28-36(p)

łódzkie
90-753Łódź - Łódź-Polesieul. Żeligowskiego Lucjana - Generała Lucjana ŻeligowskiegoŁódźŁódź

2-26(p)

łódzkie
90-752Łódź - Łódź-Polesieul. Żeligowskiego Lucjana - Generała Lucjana ŻeligowskiegoŁódźŁódź

1-19(n)

łódzkie
93-469Łódź - Łódź-Polesieul. ŻaglowaŁódźŁódźłódzkie
94-301Łódź - Łódź-Polesieul. Zyndrama MikołajaŁódźŁódźłódzkie

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl

Kody pocztowe - pierwsza liczba

 • 0 - okręg warszawski
 • 1 - woj. olsztyńskie, białostockie
 • 2 - woj. lubelskie, kieleckie
 • 3 - woj. krakowskie i rzeszowskie
 • 4 - woj. katowickie i opolskie
 • 5 - woj. wrocławskie
 • 6 - woj. poznańskie, zielonogórskie
 • 7 - woj. szczecińskie, koszalińskie
 • 8 - woj. gdańskie, bydgoskie
 • 9 - woj. łódzkie

Kody pocztowe - 2 pierwsze liczby

 • 00 - 04 - Warszawa
 • od 05 - powiaty wokół Warszawy
 • 10 - Olsztyn
 • 15 - Białystok
 • 20 - Lublin
 • 25 - Kielce
 • 26 - Radom
 • 30 - 31 Kraków
 • 35 - Rzeszów
 • 40 - Katowice
 • 45 - Opole
 • 50 - 54 Wrocław
 • 60 - 61 Poznań
 • 65 - Zielona Góra
 • 70 - 71 - Szczecin
 • 75 - Koszalin
 • 80 - Gdańsk
 • 81 - Gdynia i Sopot (81-7, 81-8)
 • 85 - Bydgoszcz
 • 90 - 94 Łódź