Adamów

Kody pocztowe z okolicy

Janów 97-352 0.19km
Cieśle 97-352 1.26km
Podstole 97-352 1.62km
Bartodzieje 97-515 1.68km
Przerąb 97-515 3.16km
Ogrodzona 97-352 3.24km
Wola Przerębska 97-515 3.37km
Kolonia Przerąb 97-515 3.55km
Niwy 97-352 3.87km
Górale 97-352 4.02km
Stanisławów 97-352 4.08km
Bęczkowice 97-352 4.10km
Lesiopole 97-352 4.45km
Antonielów 97-352 4.57km

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl