Adamów

województwo
lubelskie
powiat
gmina
miejscowość
kod pocztowy

22-442

Adresy z kodem pocztowym
Lokalizacja kodu pocztowego na mapie

Kody pocztowe z okolicy

Bliżów 22-442 2.30km
Jacnia 22-442 2.74km
Potoczek 22-442 2.93km
Potoczek - Kolonia 22-442 2.93km
Trzepieciny 22-442 3.27km
Kaczórki 22-440 4.01km
Kaczórki - Belfont 22-440 4.01km
Szewnia Dolna 22-442 4.11km
Bondyrz 22-442 4.34km
Hutki 22-440 4.69km
Czarnowoda 22-442 4.77km
Szewnia Górna 22-442 4.89km
Guciów 22-470 5.58km
Grabnik 22-440 5.63km

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl