Adamierz

województwo
małopolskie
powiat
gmina
miejscowość
kod pocztowy

33-210

Adresy z kodem pocztowym
Lokalizacja kodu pocztowego na mapie

Kody pocztowe z okolicy

Dąbrówka Gorzycka 33-210 1.63km
Olesno 33-210 2.02km
Ćwików 33-264 2.17km
Pilcza Żelichowska 33-264 2.92km
Wielopole 33-210 3.38km
Breń 33-210 3.54km
Gorzyce 33-250 3.62km
Swarzów 33-210 3.90km
Niwki 33-264 3.96km
Zalipie 33-263 4.21km
Podborze 33-210 4.33km
Kłyż 33-250 4.53km
Kuzie 33-220 4.61km
Oleśnica 33-200 4.61km

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl