Kod pocztowy Achrymowce

Adresy z kodem pocztowym
miejscowość
kod pocztowy

16-123

województwo
podlaskie
powiat
sokólski
gmina
Kuźnica
Lokalizacja kodu pocztowego na mapie

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl