poddębicki

Kody pocztowe dla lokalizacji poddębicki.

kod pocztowymiejscowośćul.gminapowiatnr.województwo
99-232ŻernikiZadzimpoddębickiłódzkie
99-232ZygryZadzimpoddębickiłódzkie
99-205Złotniki-KoloniaDalikówpoddębickiłódzkie
99-205ZłotnikiDalikówpoddębickiłódzkie
99-210ZieleńUniejówpoddębickiłódzkie
99-220ZelgoszczWartkowicepoddębickiłódzkie
99-205ZdrzychówDalikówpoddębickiłódzkie
99-232ZawadyZadzimpoddębickiłódzkie
99-220ZawadaWartkowicepoddębickiłódzkie
99-232ZalesieZadzimpoddębickiłódzkie

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl

Pierwsza liczba kodu pocztowego

 • 0 - okręg warszawski
 • 1 - woj. olsztyńskie, białostockie
 • 2 - woj. lubelskie, kieleckie
 • 3 - woj. krakowskie i rzeszowskie
 • 4 - woj. katowickie i opolskie
 • 5 - woj. wrocławskie
 • 6 - woj. poznańskie, zielonogórskie
 • 7 - woj. szczecińskie, koszalińskie
 • 8 - woj. gdańskie, bydgoskie
 • 9 - woj. łódzkie

2 pierwsze liczby kodu pocztowego

 • 00 - 04 - Warszawa
 • od 05 - powiaty wokół Warszawy
 • 10 - Olsztyn
 • 15 - Białystok
 • 20 - Lublin
 • 25 - Kielce
 • 26 - Radom
 • 30 - 31 Kraków
 • 35 - Rzeszów
 • 40 - Katowice
 • 45 - Opole
 • 50 - 54 Wrocław
 • 60 - 61 Poznań
 • 65 - Zielona Góra
 • 70 - 71 - Szczecin
 • 75 - Koszalin
 • 80 - Gdańsk
 • 81 - Gdynia i Sopot (81-7, 81-8)
 • 85 - Bydgoszcz
 • 90 - 94 Łódź