Poznań - Poznań-Nowe Miasto

kod pocztowymiejscowośćul.gminapowiatnr.województwo
61-306Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻyznaPoznańPoznańwielkopolskie
61-344Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻywieckaPoznańPoznańwielkopolskie
61-345Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻorskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-064Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻelaznaPoznańPoznańwielkopolskie
61-347Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻeglarskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-065Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻbikowaPoznańPoznańwielkopolskie
61-244Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZodiakowaPoznańPoznańwielkopolskie
61-058Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZimorodkaPoznańPoznańwielkopolskie
61-063Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZiemowitaPoznańPoznańwielkopolskie
61-059Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZieliniecPoznańPoznań

19-23(n), 28-34(p)

wielkopolskie

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl