Poznań - Poznań-Nowe Miasto

Kody pocztowe dla lokalizacji Poznań - Poznań-Nowe Miasto.

kod pocztowymiejscowośćul.gminapowiatnr.województwo
61-306Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻyznaPoznańPoznańwielkopolskie
61-344Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻywieckaPoznańPoznańwielkopolskie
61-345Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻorskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-064Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻelaznaPoznańPoznańwielkopolskie
61-347Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻeglarskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-065Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ŻbikowaPoznańPoznańwielkopolskie
61-244Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZodiakowaPoznańPoznańwielkopolskie
61-058Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZimorodkaPoznańPoznańwielkopolskie
61-063Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZiemowitaPoznańPoznańwielkopolskie
61-059Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZieliniecPoznańPoznań

19-23(n), 28-34(p)

wielkopolskie
61-058Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZieliniecPoznańPoznań

6-26(p), 7-11a(n), 15-16, 54-54a

wielkopolskie
61-059Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZieleńskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-334Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZemborzyckaPoznańPoznańwielkopolskie
61-054Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZdzisławyPoznańPoznańwielkopolskie
61-058Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZdunowskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-023Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZdrojowaPoznańPoznańwielkopolskie
61-062Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZbyszkaPoznańPoznańwielkopolskie
61-062Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZbyłowitaPoznańPoznańwielkopolskie
61-324Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZawiertowskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-001Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZawadyPoznańPoznań

3-43(n)

wielkopolskie
61-002Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZawadyPoznańPoznań

2-28(p)

wielkopolskie
61-029Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZaniemyskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-339Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. ZamojskaPoznańPoznańwielkopolskie
61-139Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. Zamenhofa LudwikaPoznańPoznań

128-142a(p)

wielkopolskie
61-131Poznań - Poznań-Nowe Miastoul. Zamenhofa LudwikaPoznańPoznań

63-133(n)

wielkopolskie

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl

Kody pocztowe - pierwsza liczba

 • 0 - okręg warszawski
 • 1 - woj. olsztyńskie, białostockie
 • 2 - woj. lubelskie, kieleckie
 • 3 - woj. krakowskie i rzeszowskie
 • 4 - woj. katowickie i opolskie
 • 5 - woj. wrocławskie
 • 6 - woj. poznańskie, zielonogórskie
 • 7 - woj. szczecińskie, koszalińskie
 • 8 - woj. gdańskie, bydgoskie
 • 9 - woj. łódzkie

Kody pocztowe - 2 pierwsze liczby

 • 00 - 04 - Warszawa
 • od 05 - powiaty wokół Warszawy
 • 10 - Olsztyn
 • 15 - Białystok
 • 20 - Lublin
 • 25 - Kielce
 • 26 - Radom
 • 30 - 31 Kraków
 • 35 - Rzeszów
 • 40 - Katowice
 • 45 - Opole
 • 50 - 54 Wrocław
 • 60 - 61 Poznań
 • 65 - Zielona Góra
 • 70 - 71 - Szczecin
 • 75 - Koszalin
 • 80 - Gdańsk
 • 81 - Gdynia i Sopot (81-7, 81-8)
 • 85 - Bydgoszcz
 • 90 - 94 Łódź