Adamów

województwo
świętokrzyskie
powiat
gmina
miejscowość
kod pocztowy

26-212

Adresy z kodem pocztowym
Lokalizacja kodu pocztowego na mapie

Kody pocztowe z okolicy

Huta 26-212 0.21km
Królewiec 26-212 0.96km
Królewiec Poprzeczny 26-212 1.44km
Piaski Królewieckie 26-212 1.66km
Matyniów 26-212 1.91km
Świnków 26-212 2.21km
Zastawie 26-212 2.25km
Strażnica 26-212 2.42km
Przyłogi 26-212 2.53km
Miedzierza 26-212 2.88km
Rozgół 26-212 3.02km
Salata 26-212 3.13km
Trawniki 26-212 3.15km
Pieradła 26-080 3.20km

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek. Formaty i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach. - Wikipedia.pl